aanbesteden

Begeleiden van aanbestedingen, opstellen programma van eisen, leveranciersselectie, procesevaluatie.