handreiking

Verhuur van tijdelijke netwerkinfrastructuur en uitkijkcentrale voor tijdelijk cameratoezicht voor grootschalige openbar orde en veiligheid evenementen (o.a. Koninginnedagen en Troonwisseling 2013).