Concision heeft als filosofie het verlengstuk te zijn van de klant. Wij zijn dus geen vertegenwoordiger en/of belangenbehartiger van de leveranciers en fabrikanten. Dat betekent dat wij namens de klant acteren richting leveranciers en fabrikanten en regievoeren op de door hen te leveren producten en diensten.

Wij stellen onszelf als doel om niet technische organisaties en/of personen te helpen om regie en sturing te kunnen geven aan sterk technisch afhankelijke producten en diensten. Een sprekend voorbeeld hiervan is de implementatie, onderhoud en beheer van complexe camerasystemen en -netwerken zoals deze worden gebruikt voor cameratoezicht openbare orde en veiligheid.

Daarnaast zijn wij van mening dat een klant op termijn in staat moet kunnen zijn om, op basis van de door ons geleverde en geborgde kennis, processen, documentatie en ondersteunende systemen, zelfstandig te kunnen acteren. Wij zijn dan niet langer nodig om te helpen bij het regievoeren, maar enkel nog om ad-hoc te adviseren over complexe veranderingen aan het systeem.

Eén van de diensten die Concision wil leveren, is het real-time monitoren van complexe infrastructuren en systemen. Dit systeem, bestaande uit de SYS-XN en SYS-XS modules, moet ondersteuning gaan bieden aan het effectief organiseren van beheer en regie voor (niet) technisch personeel. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.